Postępowanie podatkowe

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PBAP™ gwarantuje również profesjonalną obsługę w ramach kasacji. Przed NSA konieczna jest bowiem reprezentacja przedsiębiorcy przez uprawniony podmiot (doradcę podatkowego).

Sporządzenie i skuteczne wniesienie skargi kasacyjnej wymaga zachowania szczególnych reguł. Nieprawidłowe sporządzenie tego pisma spowoduje negatywne skutki dla strony (odrzucona skarga kasacyjna).

 

I. Wiążące interpretacje podatkowe z zakresu niepodatkowych należności budżetowych.

II. Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa.

III. Postępowanie podatkowe i postępowanie odwoławcze.

IV. Postępowanie podatkowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

V. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

VI. Postępowanie egzekucyjne.

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem