Zastrzeżenia prawne

PBAP zezwala na oglądanie, kopiowanie, drukowanie i rozpowszechnianie fragmentów serwisu pbap.pl pod następującymi warunkami:

  • będą one wykorzystane jedynie do celów informacyjnych.
  • nie będą one wykorzystane do celów komercyjnych.
  • będą zawierać notę o prawach autorskich.

Serwis pbap.pl ma za zadanie dostarczyć jedynie informacji natury ogólnej i nie stanowi wyczerpującej analizy danego zagadnienia. Przedstawionych tu informacji nie należy traktować jako usług lub porad księgowych, podatkowych, prawnych, inwestycyjnych, konsultingowych czy innych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych powinni Państwo skorzystać z porady profesjonalnego doradcy. PBAP nie gwarantuje, że informacje i porady zamieszczone w serwisie pbap.pl są wolne od błędów lub spełniają określone kryteria co do ich zawartości czy jakości. Osoby korzystające z powyższych materiałów i zawartych w nich informacji robią to na własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność i ryzyko utraty.

W serwisie pbap.pl zamieszczono linki prowadzące do zasobów stron trzecich, które nie podlegają kontroli PBAP. PBAP nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji co do poprawności czy też wszelkich innych aspektów związanych z takimi źródłami.

Podkarpackie Biuro
Analiz Podatkowych

Krzysztof Pysz
Kancelaria Doradcy Podatkowego


Stalowa Wola

ul. Rozwadowska 35
37-464 Stalowa Wola
Tel: (17) 77 88 347


Warszawa

al. Stanów Zjednoczonych 34/106
04-041 Warszawa
Tel: (22) 39 09 179


biuro@pbap.pl
krzysztof.pysz@pbap.pl