Zasady ogólne oferty Podkarpackiego Biura Analiz Podatkowych™

Celem PBAP™ jest zapewnienie klientom kompleksu usług, które zagwarantują im bezpieczeństwo prawne i podatkowe. Dlatego każde zlecenie będzie analizowane indywidualnie. Oznacza to, iż istotna podatkowo operacja gospodarcza, która wystąpiła u przedsiębiorcy, zostanie w pierwszej kolejności przeanalizowana pod względem prawnym (prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, itp.). Dopiero w drugiej kolejności dokonana zostanie interpretacja dla celów opodatkowania (CIT, PIT, VAT, umowy międzynarodowe, pcc, itp.). Wynika to z faktu, iż nie da się w sposób pełny udzielić klientowi wiążącej odpowiedzi w zakresie jego praw i obowiązków względem fiskusa, bez analizy prawnej operacji gospodarczej. Obowiązki podatkowe są bowiem pochodną prawidłowej oceny operacji gospodarczej.

Założeniem jest, iż - dla dobra klienta - większość zleceń będzie wykonywana w formie pisemnej (chyba, że strony postanowią inaczej). Dzięki temu klient, w razie ewentualnych sporów z fiskusem, dysponuje niezależną opinią doradcy podatkowego, która może zaważyć na decyzji organu podatkowego.

W wykonywaniu zleceń Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych™ będzie się zawsze kierowało chęcią optymalizacji podatkowej swojego klienta, oczywiście w ramach obowiązującego prawa. O ile zaistnieje taka potrzeba, będziemy poszukiwać korzystnych struktur i strategii podatkowych. Celem naszego działania jest także przypominanie organom podatkowym o wiążącej je zasadzie, iż wątpliwości winny być rozstrzygane na korzyść podatnika (in dubio pro tributario).

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem