Dokumentacja Cen Transferowych

Obecnie problematyka cen transferowych dotyczy znacznej części transakcji gospodarczych, dokonywanych zarówno w Polsce, jak również w obrocie z zagranicą. Coraz częściej poszczególne spółki stają się częścią dużej międzynarodowej grupy kapitałowej. Podmioty gospodarcze tworzą również placówki w innych państwach, które mają na ich rzecz wykonywać różne zadania.

Zarówno między spółkami z jednej grupy kapitałowej, jak również w ramach jednostek organizacyjnych jednej spółki dochodzi do operacji gospodarczych, lub reorganizacji zasobów. Te operacje nie są obojętne dla przepisów podatkowych. Podmioty mają obowiązek prowadzić dokumentację, która pozwoli na analizę okoliczności w jakich są one dokonywane. Będzie ona szczególnie ważna dla transakcji, które w uzasadniony sposób odbiegają od cen stosowanych na rynku (np.: z powodu transferu ryzyka, funkcji). Skuteczna dokumentacja cen transferowych powinna usprawiedliwiać zastosowanie określonych warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, oraz zapewnić, iż organy skarbowe nie znajdą podstawy do szacowania dochodów.

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych™ świadczy usługi w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych, zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem