Profil klienta

Oferta Podkarpackiego Biura Analiz Podatkowych™ skierowana jest tak do przedsiębiorców z regionu podkarpackiego, jak i do przedsiębiorców z innych regionów Polski, a także do podmiotów zagranicznych, prowadzących działalność mogącą podlegać polskim regulacjom prawnym. Ponieważ usługi doradztwa podatkowego mają charakter niematerialny mogą być realizowane na rzecz klienta niezależnie od położenia miejsca jego siedziby, lub prowadzenia działalności. Nie wyklucza to także działań na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Przesłanką świadczenia pracy na rzecz klienta jest powstanie, lub możliwość powstania operacji gospodarczej budzącej wątpliwości pod względem prawnym, lub prawno-podatkowym, a także wątpliwości co do prowadzonych rozliczeń, oraz składanych deklaracji. Z praktyki wiadomo, iż transakcje o największej skali trudności i skomplikowania bardzo często występują u podmiotów średnich, lub dużych, tj. huty, zakłady energetyczne, kopalnie, producenci sprzętu, usługodawcy świadczący usługi dla przemysłu, inne firmy wielozakładowe, lub grupy firm powiązanych, a także przedsiębiorstwa firm zagranicznych. Rzadsze, lecz o podobnym stopniu trudności, są problemy podatkowe mniejszych firm, lub mikroprzedsiębiorstw, tj.: importerzy, usługodawcy, spółdzielnie mieszkaniowe. Każdy z tych problemów wymaga indywidualnego potraktowania, na początku prewencyjnego (opinia, konsultacja podatkowa), a w razie potrzeby następczego - przed organem podatkowym, lub sądem.

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem