Dotacje UE - konsultacje

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych™ zapewnia również porady i opracowania prawne dotyczące działalności gospodarczej, która ma być dofinansowana dotacją (w szczególności dotacje UE).

Przy uzyskiwaniu zewnętrznych form finansowania swojej aktywności gospodarczej zazwyczaj prawne aspekty projektu grają rolę kluczową. Ocena przygotowania beneficjenta dotacji właśnie pod względem prawnym i finansowym nabiera decydującego znaczenia przy staraniu się o dotacje na środki trwałe, środki obrotowe, lub różne inne dotacje inwestycyjne. W żadnym wypadku przedsiębiorca nie uzyska dotacji, jeżeli nie będzie w stanie precyzyjnie wskazać środowiska prawnego, w którym będzie wykorzystywał otrzymane zasoby. Bardzo często przyczyną nie otrzymania potencjalnej dotacji UE jest odmowa ze względu na zaniedbania prawne i braki formalne.

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem