Oferta Podkarpackiego Biura Analiz Podatkowych™ - Usługi Doradztwa Podatkowego

Usługą wiodącą Podkarpackiego Biura Analiz Podatkowych™ jest doradztwo podatkowe. W tym zakresie PBAP™ sporządza opinie podatkowe, udziela konsultacji, oraz wspomaga wypełnianie obowiązków przez przedsiębiorców w zakresie prawidłowego prowadzenia ksiąg, oraz sporządzania deklaracji i rozliczeń z organami administracji publicznej. Ważną funkcją Kancelarii jest również reprezentacja klientów przed organami administracji, oraz sądami (WSA, NSA), a także sporządzanie pism procesowych (odwołania, zażalenia, skargi, itp.).

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem