Postępowanie podatkowe

PBAP™ jest gotowe podjąć się zleceń w zakresie pełnej obsługi postępowań przed organami podatkowymi, oraz sądami administracyjnymi. W zakresie sporządzania pism dla celów postępowań rola PBAP™ jest odmienna niż w przypadku innych opracowań merytorycznych (opinie, konsultacje, pomoc prawna). W tym wypadku bowiem Kancelaria jest podmiotem poszukującym prawnej argumentacji dla działań podatnika (klienta), które są przedmiotem weryfikacji w ramach kontroli, interpretacji, czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, innego postępowania przed organami administracji, oraz w ramach sądowej kontroli decyzji administracyjnych.

Należność doradcy podatkowego w takim postępowaniu ustalana jest zależnie od złożoności sprawy, ryzyka podatkowego, wartości przedmiotu sporu i wygranej przed sądem lub organem.

 

I. Wiążące interpretacje podatkowe z zakresu niepodatkowych należności budżetowych.

II. Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa.

III. Postępowanie podatkowe i postępowanie odwoławcze.

IV. Postępowanie podatkowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

V. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

VI. Postępowanie egzekucyjne.

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem