Postępowanie podatkowe

Postępowanie podatkowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych reprezentuje również klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi. Dla celów takiego postępowania sporządza również skargi i inne pisma.

W roli strony klient może wystąpić w różnych sytuacjach. Sąd na żądanie podatnika dokona kontroli działalności organów administracji publicznej. To znaczy - począwszy od złożonej skargi - toczy się postępowanie w sprawie wydanych przez organy (np.: podatkowe) decyzji, postanowień, wiążących interpretacji, aktów organów samorządowych, aktów prawa miejscowego, aktów nadzoru nad działalnością organów, oraz w sprawie bezczynności organów. Dla udowodnienia swoich racji należy posługiwać się argumentacją o charakterze prawnym, którą winien zapewnić doradca podatkowy.

 

I. Wiążące interpretacje podatkowe z zakresu niepodatkowych należności budżetowych.

II. Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa.

III. Postępowanie podatkowe i postępowanie odwoławcze.

IV. Postępowanie podatkowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

V. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

VI. Postępowanie egzekucyjne.

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem