Postępowanie podatkowe

Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa.

Niewątpliwie należy zalecić przedsiębiorcom skorzystanie z obsługi Kancelarii już w trakcie kontroli podatkowej, realizowanej na podstawie Ordynacji podatkowej przez urząd skarbowy; jak również kontroli skarbowej, realizowanej przez urząd kontroli skarbowej (tzw. UKS) na podstawie ustawy o kontroli skarbowej; a także wszelkie inne kontrole organów administracji, realizowane na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Już bowiem w trakcie kontroli wszelakiego rodzaju kontrolowany nabywa określone prawa i obowiązki. Powinien właściwie reagować na każdym etapie procedowania, wykorzystując dostępne instrumenty, określone przepisami prawa. Nieaktywność na tym etapie może wywołać pewne negatywne konsekwencje, zaś aktywność może zapobiec przedłużaniu się postępowania. Ważne jest ażeby kontrolowany, podczas kontroli, był reprezentowany przez profesjonalnego prawnika – doradcę podatkowego.

 

I. Wiążące interpretacje podatkowe z zakresu niepodatkowych należności budżetowych.

II. Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa.

III. Postępowanie podatkowe i postępowanie odwoławcze.

IV. Postępowanie podatkowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

V. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

VI. Postępowanie egzekucyjne.

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem