Postępowanie podatkowe

Wiążące interpretacje podatkowe z zakresu niepodatkowych należności budżetowych.

Niezwykle istotną rolę dla podatnika i przedsiębiorcy odgrywają wiążące interpretacje przepisów z różnych dziedzin prawa administracyjnego (w tym wiążąca interpretacja Ministra Finansów w zakresie obowiązków podatkowych; interpretacje organów samorządu; interpretacje w zakresie obowiązków ubezpieczeniowych; interpretacje w zakresie swobody działalności gospodarczej). W różnoraki sposób chronią one podatnika przed skutkami określonych zachowań, pod warunkiem uzyskania przez niego korzystnej dla siebie wykładni przepisów.

Z kolei, aby uzyskać upragnioną wykładnię najpierw należy przekonać organ podatkowy do swojego stanowiska. Argumenty powołane we wniosku o interpretację nie mogą być jednak jakiekolwiek. Skuteczne mogą być wyłącznie argumenty natury prawnej, wyrażone w postaci przywołanego stanowiska judykatury, oraz doktryny, a także własnego stanowiska w sprawie. Doradca podatkowy jest podmiotem upoważnionym ustawowo i najbardziej kompetentnym do świadczenia tych czynności. Zapraszamy wobec tego do współpracy w tym zakresie.

 

I. Wiążące interpretacje podatkowe z zakresu niepodatkowych należności budżetowych.

II. Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa.

III. Postępowanie podatkowe i postępowanie odwoławcze.

IV. Postępowanie podatkowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

V. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

VI. Postępowanie egzekucyjne.

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem