Formy świadczenia usług

Dewizą Podkarpackiego Biura Analiz Podatkowych™ jest doradztwo podatkowe w oparciu o bliskie relacje z klientem. Oznacza to, iż najwłaściwszą i preferowaną formą doradztwa PBAP™ na rzecz przedsiębiorców jest taka, która polega na merytorycznym zgłębieniu przez Kancelarię całkowitej aktywności gospodarczej kontrahenta, a nie tylko jej fragmentu - incydentalnie - dla potrzeb konkretnej sprawy. Takie relacje dają możliwość odpowiedniego, szybkiego zareagowania na bieżące zagrożenia i ryzyka.

Zasadniczo, usługi na rzecz kontrahentów będą wykonywane w dwóch formach, w zależności od postanowień konkretnej umowy i okoliczności:

  • stały nadzór - polega na objęciu klienta opieką prawną i prawno-podatkową przez czas określony, lub nieokreślony; w tym czasie klientowi przysługuje określona ilość konsultacji (mierzona godzinami, lub ilością zleceń), lub innych czynności określonych umową;
  • jednorazowe zlecenie - polega na wykonaniu określonego w umowie z klientem zadania - opinii, konsultacji, pisma procesowego, reprezentacji, audytu podatkowego.

 

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem