Koszty usług

W toku swojej działalności każdy przedsiębiorca spotyka się z wyjątkowymi okolicznościami, które niosą ze sobą często nieporównywalne ryzyka. Dlatego nie może się tutaj zdarzyć szablonowe potraktowanie sprawy. Analiza poszczególnego zlecenia wymaga od doradcy podatkowego dobrania różnych środków i wykorzystania innych zasobów, a także poświęcenia różnej ilości czasu. Dlatego też niemożliwe jest ustalenie a priori ceny usługi.

Wynagrodzenie należne doradcy podatkowemu będzie każdorazowo ustalane po wstępnej analizie powierzonej sprawy. Skomplikowanie sprawy, wartość przedmiotu sporu, ryzyko podatkowe, będą decydowały o cenie. Zapraszamy do kontaktu w sprawie wstępnego oszacowania należności.

Jedynie cena za wykonanie usługi w zakresie zlecenia stałego, w ramach limitów, jest ustalana abonamentowo - w zależności od obrotów klienta.

Generalnie na cenę świadczenia wpływało będzie położenie PBAP™ na Podkarpaciu. Pozwala ono na obniżenie ceny usług w porównaniu z kancelariami doradztwa podatkowego położonymi w innych regionach kraju.

Promocje i upusty.

W ramach swojej polityki cenowej PBAP™ stosuje - indywidualnie ustalane - promocje i upusty. Skierowane są one tak do nowych, jak i do stałych klientów. Pierwsi mogą liczyć na zwolnienia, lub redukcję należności w pierwszym okresie świadczenia usługi stałego zlecenia. Drudzy mogą liczyć na kilkunastoprocentowe rabaty, jeżeli nabywają usługę kolejny raz.

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem