Sporządzanie opinii podatkowych i prawno-podatkowych

Usługa wykonania opinii prawno-podatkowej polega na opracowaniu analizy prawnej, ściśle określonego przez klienta, zdarzenia. Przedsiębiorca otrzyma w tym wypadku bardzo wyważoną ocenę prawną sytuacji, w której się znalazł. Dokonuje się jej na podstawie przepisów, oraz orzecznictwa sądów administracyjnych (WSA, NSA), cywilnych, oraz karnych; orzecznictwa organów administracji; a także poglądów doktryny, wyrażonych w różnych opracowaniach dydaktyczno-naukowych.

Jednakże najistotniejszą częścią opinii jest wyartykułowanie przez doradcę podatkowego własnego stanowiska w sprawie, oraz - w razie potrzeby - udzielenie praktycznych porad klientowi. Ta część odróżnia opinie podatkowe od informacji i sprawia, iż takie opracowania są dla podatnika glejtem, którym może się posługiwać w kontaktach z administracją, ale równocześnie praktycznymi wskazówkami postępowania.

Opinie podatkowe są najobszerniejszą formą świadczenia usług przez Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych™. Dotyczą zwykle zagadnień o dużym ciężarze gatunkowym, lub ryzyku interpretacyjnym, które wymaga wnikliwej analizy przepisów. Mogą też dotyczyć operacji gospodarczych powodujących skutki w kilku podatkach. Zawsze podczas negocjacji umowy z klientem, ustalany jest charakter opracowania - opinia podatkowa, czy konsultacja podatkowa.

Opinie podatkowe przybierają nazwę raportu, gdy są wykonywana w ramach audytu podatkowego. Raport jest sformalizowanym opracowaniem zawierającym stan faktyczny kontrolowanego klienta, ocenę prawną, oraz wnioski prewencyjne, lub następcze.

Zasady świadczenia usług:

zasady ogólne      |     ceny usług      |     profil klienta      |     formy relacji z klientem