Informacja MF ws. kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych

Kilka dni temu na stronach Ministerstwa Finansów pojawiło się stanowisko organu, które usprawiedliwia stosowanie niskiej kwoty wolnej od opodatkowania, która jest kwestionowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Warto zapoznać się ze stanowiskiem MF.

Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe

Zasada proporcjonalności odgrywa olbrzymią rolę w wykładni przepisów w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT) i eksportowych. Nie pozwala ona na stawianie podatnikom nadmiernych wymogów formalnych dla zastosowania stawki 0%...

Podatki obrotowe w Chinach

Żródło: Przewodnik rynkowy dla przedsiębiorców_Chiny_PARP

Cyfrowa kopia faktury daje prawo do odliczenia

Warunek zachowania integralności treści faktury oznacza, iż z treści „zdigitalizowanej” faktury, choćby była zaledwie kopią faktury oryginalnie otrzymanej, da się jednoznacznie odczytać tą samą transakcję, która wynika z faktury wystawionej i przechowywanej w dowolnej formie oraz w dowolnym formacie przez jej wystawcę.

Przepisy o e-fakturach nie wprowadzają nowych obowiązków

Nowe przepisy w zakresie fakturowania „wprowadzają” obowiązek określenia przez podatnika stosowanych przez niego sposobów zachowania autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktury w okresie od jej wystawienia lub otrzymania do końca okresu przechowywania. Powinien on wdrożyć system kontroli biznesowych, wiążących daną transakcję (dostawę towarów lub świadczenie usług) z fakturą.

Wszystko to może budzić obawy podatnika. Czy słusznie? Na to pytanie staram się odpowiedzieć w ninieszym artykule.

Czy można mieć zaufanie do decyzji organów państwa

Zasada zaufania do decyzji organów państwa zostaje naruszona, gdy jeden organ rejestruje pojazd, akceptując jego klasyfikację według jednego kodu CN, zaś inny opodatkowuje go, dokonując jego odmiennej klasyfikacji. Brak spójności w działaniach aparatu państwa nie może w ostatecznym rozrachunku obciążać tylko nabywcę samochodu. Wątpliwości rozstrzygane na korzyść Skarbu Państwa są niekonstytucyjne.

Pick-up zwany ciężarówką, czyli akcyza „na kółkach”

MOTORYZACJA | Klasyfikacja pojazdu do właściwej pozycji CN przesądza o tym, czy może on być przedmiotem opodatkowania w podatku akcyzowym. Okazuje się jednak, że odwołanie do instrumentu statystycznego wcale nie musi dawać jasnych rezultatów.

Najbliższe szkolenie
z prawa podatkowego

Szanowni Państwo,

Na styku sfery biznesu ze sferą administracji publicznej (w szczególności podatkowej) w sposób oczywisty powstać może konflikt, którego źródłem jest obrona interesów majątkowych przez każdą ze stron. Organy skarbowe naturalnie dążą do ochrony praw majątkowych Skarbu Państwa, wykorzystując ku temu wszelkie instrumenty, którymi obdarzył je ustawodawca, tj. kontrole skarbowe i podatkowe, postępowania administracyjne, czynności sprawdzające. Z kolei przedsiębiorca - co równie logiczne - chce umniejszyć swoje obowiązki publiczno-prawne, w ten sposób maksymalizując swój zysk netto. W całej tej sytuacji nie ma niczego niegodziwego i bezprawnego, dopóki jedna ze stron nie posunie się do naruszenia prawa.

VAT

"Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe"

2014-09-24

Orzeczenia i opinie

Cło i akcyza

"Czy można mieć zaufanie do decyzji organów państwa"

2012-10-22

Jaka akcyza od samochodów osobowych

Podatek od nieruchomości

"Garaż po dziesięciokroć opodatkowany!"

2012-03-14

Podatek od nieruchomości

Podatek dochodowy

"Informacja MF ws. kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych"

2014-10-14

Efektywna stawka podatkowa