pbap.pl, 2014-09-23

Podatki obrotowe w Chinach

Autor: Xuan Che

Podatek od wartości dodanej VAT

Opodatkowaniu podlegają dostawy, przetwarzanie, naprawa i import towarów. Większość usług podlega podatkowi obrotowemu.

Stawki podatkowe

Stawka podstawowa wynosi 17%. Stosowana jest również stawka zredukowana w wysokości 13% i jest zastosowana np. do wody, grzejników, klimatyzatorów, gazu propan, gazu naturalnego, książek, czasopism, karmy dla zwierząt, maszyn rolniczych. Stawka podatkowa stosowana dla małych przedsiębiorców wynosi 6%. Jeśli naliczony podatek przekracza podatek do zapłaty, nie ma możliwości refundacji podatku i przekroczenie jest przenoszone i kredytowane na następny okres obliczeniowy. Podatek wejściowy nie jest naliczany dla niektórych zakupów np. przy nabywaniu środków trwałych. Działalności biznesowe mogą podlegać zarówno podatkowi VAT, jak i podatkowi od przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa lub osoby prowadzące działalność produkcyjną, handel hurtowy i detaliczny, są uważane za prowadzące sprzedaż produktów i dlatego ich działalność podlega podatkowi VAT. Podatkowi VAT nie podlega sprzedaż, która została uznana za działalność usługową.

Import podlega podatkowi VAT. Podstawą naliczania jest cena importowa plus podatek akcyzowy (jeśli istnieje). Przepisy standaryzujące podatek eksportowy VAT należą do najbardziej skomplikowanych aspektów chińskiego prawa podatkowego.

Od 1994 roku wprowadzono jako zasadę stawkę podatkową 0%. Podatek wejściowy może być naliczany od obrotów stanowiących eksport. W praktyce, na podstawie dodatkowych klauzul, zwracane są różne części podatku. W rezultacie, zależnie od rodzaju eksportowanych towarów, od 5% do 17% wartości podatku jest refundowane. Fakturę VAT wystawia sprzedający. Dla dostaw i usług o różnych stawkach podatkowych faktury muszą być wystawiane oddzielnie. Zwroty VAT realizowane są przez lokalne władze podatkowe, Jeśli interesy są załatwiane poza lokalnych okręgiem, podatnik musi najpierw otrzymać zaświadczenie podatkowe dla zagranicznej działalności biznesowej.

Podatek obrotowy

Stawka podatkowa zależy od typu usług i wynosi: 3% dla usług komunikacyjnych, transportowych, budowlanych, pocztowych i telekomunikacyjnych oraz działalności w obszarze kultury i sportu, 5% dla usług bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych, hotelowych, restauracyjnych, turystycznych, leasingowych, reklamowych, prowadzonych przez przedstawicieli ds. sprzedaży, transferowych oraz związanych z przekazywaniem dochodów nienamacalnych np. praw włanościowych do nieruchomości, patentów, znaków towarowych, praw wydawniczych i sprzedaży nieruchomości (w szczególności budynków), 5%-20% dla usług w przemyśle rozrywkowym np. prowadzenie baru i kawiarni z dancingiem, baru karaoke, sali bilardowej, pola golfowego. Podatek od przedsiębiorstwa w wysokości 5% jest również nakładany na usługi wykonywane przez biura przedstawicielskie przedsiębiorstw zagranicznych, jeśli podlegają one podatkowi od dochodów korporacyjnych (prawnicy, doradcy podatkowi, rewidenci księgowi). Usługi podlegające różnym stawkom podatkowym muszą być fakturowane oddzielnie.

Podatek konsumpcyjny

Podatek konsumpcyjny jest nakładany na tzw. dobra luksusowe. Stawki podatkowe są różne. Podatek akcyzowy jest nakładany na kosmetyki, produkty do pielęgnacji włosów i skóry, biżuterię, pojazdy samochodowe, alkohol, papierosy i benzynę. W przypadku towarów importowanych, podatek jest nakładany na cenę importową plus opłaty celne. Od importu naliczany jest także podatek VAT.

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa jest nakładana na wydawanie i otrzymywanie pewnych dokumentów oraz na kontrakty. Wysokość podatku lub stawki zależy od rodzaju dokumentu. W przypadku umowy kupna, wysokość stawki dochodzi do około 0,03% ceny sprzedaży, a w przypadku umowy dzierżawy/najmu do 0,1% wysokości czynszu. Podatnik jest zobowiązany sam wyliczyć wysokość opłaty, nakleić znaczki skarbowe o odpowiedniej wartości dla danego dokumentu i anulować (przekreślić) je.

Podobne artykuły

2014-09-24
Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe
Orzeczenia i opinie

2012-02-16
Miejsce świadczenia usług hostingowych
Podatek od towarów i usług

2011-04-14
Informacja podsumowująca składana przez nabywcę
WNT i import usług z państw członkowskich

2011-02-08
Nieodpłatne "przekazywanie" usług
Sposób opodatkowania konsumpcji

2010-09-10
Przyłączenie do sieci. Podatek VAT
Dostawa wody i usługi kanalizacyjne