Czym jest ZFŚS?

Zadaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jestfinansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. 

Działalność socjalna polega na świadczeniu usług przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.  

 

Środki pieniężne znajdujące się na koncie funduszu administrowanym przez pracodawcę, muszą być wydatkowane zgodnie z celem, któremu służą, czyli na różne rodzaje działalności: kulturalno-oświatowej (np. zakup biletów do kina, teatru, galerii, na koncerty), sportowo-rekreacyjnej (np. zakup biletów na imprezy sportowe lub karnetów do klubów sportowych), organizowanie różnych form wypoczynku (np. wycieczki, obozy, zimowiska), udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej (np. bony towarowe, paczki świąteczne dla dzieci) lub zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych w umowie między stronami.