W ramach grupy spółek powiązanych często na szczeblu centralnym (przez Spółkę Matkę) tworzone są plany, czy programy pracownicze polegające na świadczeniu różnego rodzaju usług finansowych na rzecz pracowników. Korzyść z danej usługi finansowej pracownik może uzyskać jednak pod warunkiem spełnienia się określonych zastrzeżeń lub okoliczności. Za przykład można podać przyznanie pracownikom Spółki Córki opcji zakupu akcji Spółki Matki po określonej cenie lub nieodpłatnie, jeśli tylko pracownik dochowa określonych warunków, przyznanie pracownikom Spółki Córki warrantów subskrybcyjnych, przyrzeczenie przez Spółkę Matkę, iż sprzeda ona określonym pracownikom Spółki córki swoje akcje po znacznie obniżonej cenie, jeśli ci spełnią określone warunki.

Jak każde tego rodzaju zdarzenia gospodarcze, również i te powodują pytania o skutki podatkowe. One zaś występują zarówno w podatku dochodowym, jak również w VAT.

Wybierz hasło:

"Świadczenia na rzecz pracowników": (zmień kategorię)

"Usługi finansowe dla pracowników" (zmień podkategorię)