Targi

Koszty podatkowe

W celu promocji swoich produktów przedsiębiorcy mogą organizować targi lub wystawiać stoiska na targach. Wydatki bezpośrednio związane z ich organizacją zazwyczaj winny być uznane za koszty uzyskania przychodów o charakterze reklamowym (PIT, CIT).

Koszty dotyczące organizacji lub uczestnictwa w targach mogą obejmować wydatki (przykłady):

 • opłaty za wynajem powierzchni wystawienniczej,
 • zaprojektowanie, wykonanie i transport stoiska,
 • reklamę w pismach wydawanych przez organizatora targów,
 • zatrudnienie obsługi stoiska,
 • zakup elementów ubioru z logo firmy dla personelu obsługi oraz pracowników,
 • zakup gadżetów o niskiej jednostkowej wartości z logo firmy dla kontrahentów (słodycze, długopisy, krawaty, spinki do koszuli, kubki, zapalniczki itp.),
 • zaprojektowanie i wydruk zaproszeń dla klientów,
 • zakup voucherów uprawniających do wejścia na targi,
 • zorganizowanie noclegów, transportu oraz zapewnienie wyżywienia (na zwyczajowo przyjętym poziomie) dla pracowników, zaproszonych klientów i gości,
 • ubezpieczenie majątkowe stoiska i jego wyposażenia,
 • wykonanie systemu informacji multimedialnej,
 • organizację spotkań z partnerami biznesowymi w trakcie targów,
 • zakup winiet do samochodów służbowych uprawniających do poruszania się w centrum miasta i dojazdu do miejsca odbywania targów.

Świadczenie nieodpłatne

Wydawane nieodpłatnie towary na szkoleniach będą podlegać pod regulację art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, jednak ze względu na swoje cechy mogą zostać rozpoznane jako materiały reklamowe, prezenty o małej wartości, bądź próbki.

Otrzymywane prezenty mogą zaś być dla otzrymującego je objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT.

Miejsce świadczenia

Stosownie do art. 28g ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. 

W myśl ust. 2 miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana. 

obrazek
Wybierz hasło:

"Reprezentacja, reklama, marketing, sponsoring": (zmień kategorię)

"Promocja towarów" (zmień podkategorię)