Krzysztof Pysz - Doradca Podatkowy PBAP

Krzysztof Pysz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizację zdobył z prawa finansowego pod kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego. Ukończył również Studia Podyplomowe pt. Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw, organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Uniwersytet w Białymstoku.

Krzysztof Pysz zdobył niezbędne doświadczenie przez kilka lat pracując w Warszawie i w Katowicach m. in. w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, firmie o wielkiej renomie i będącej instytucją opiniotwórczą (Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o.). Pod bezpośrednim kierownictwem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego sporządzał opinie prawne i podatkowe, konsultacje, wykonywał audyty podatkowe, oraz uczestniczył w postępowaniach podatkowych przed organami administracyjnymi oraz sądami, sporządzając pisma procesowe. Opracowywane przez niego zlecenia dotyczyły szerokiego spektrum zagadnień i rodzajów podatków (VAT, PCC, podatki dochodowe, od nieruchomości, itp.), a także niepodatkowych należności budżetowych (np. cło), oraz różnych podmiotów (np. działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych), zazwyczaj prowadzących skomplikowaną działalność. W największej mierze jego działalność merytoryczna związana była z transakcjami o dużym (strategicznym) ciężarze gatunkowym, oraz stopniu skomplikowania (np. związanymi ze zdarzeniami restrukturyzacyjnymi - zbyciem przedsiębiorstwa, wniesieniem przedsiębiorstwa w formie aportu, przekształceniem, podziałem, oraz połączeniem spółek; transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, opodatkowaniem podmiotów zagranicznych).

Decyzja rozpoczęcia zadania współtworzenia doradztwa podatkowego na Podkarpaciu została podjęta z przekonaniem, iż także poza kilkoma wielkimi ośrodkami miejskimi istnieje potrzeba zabezpieczenia się firm przeciwko niekorzystnym interpretacjom podatkowym, oraz zmianom w prawie. Założeniem jest by ta firma doradcza stała się, dzięki swoim klientom i swojemu zaangażowaniu w ich sprawy, swoistym centrum wiedzy podatkowej w regionie i poza nim.

Krzysztof Pysz
Doradca Podatkowy nr 11335

Podkarpackie Biuro
Analiz Podatkowych

Krzysztof Pysz
Kancelaria Doradcy Podatkowego


Stalowa Wola

ul. Rozwadowska 35
37-464 Stalowa Wola
Tel: (17) 77 88 347


Warszawa

al. Stanów Zjednoczonych 34/106
04-041 Warszawa
Tel: (22) 39 09 179


biuro@pbap.pl
krzysztof.pysz@pbap.pl