Niekiedy pracodawcy nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością przekazują grupie pracowników usługi lub towary, których konsumpcji nie można bezpośrednio przyporządkować konkretnej osobie. Innymi słowy, niemożliwe lub co najmniej niecelowe byłoby w takiej sytuacji ustalanie w jakiej ilości dane świadczenie zostało użyte lub zużyte przez ostatecznego beneficjenta. Czy owa niemożliwość może wpłynąć na fakt opodatkowania podatkiem dochodowym lub podatkiem od wartości dodanej? Sposób traktowania tego rodzaju sytuacji nie został dotychczas wyrażony w spójnej linii orzecznictwa administracyjnego sądów i organów podatkowych. W tym rozdziale przyjżymy się określonym świadczeniom z perspektywy ich właściwości.

Wybierz hasło:

"Świadczenia na rzecz pracowników": (zmień kategorię)

"Świadczenia dla grupy osób" (zmień podkategorię)